Zaloguj Zapomniałem hasła
Zarejestruj się
Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Regulamin powstał z myślą o naszych użytkownikach w celu wyjaśnienia im czym jest portal Dwa Serca oraz jakimi prawami się rządzi. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu Dwa Serca oraz integracji pomiędzy użytkownikami. Portal w dalszej części regulaminu będzie zwany „serwisem”. Właścicielem serwisu jest Dariusz Rauss zwany dalej „usługodawcą”.


2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji zarówno użytkowników niezarejestrowanych, jak i zarejestrowanych (bez względu na ich narodowość, lokalizację geograficzną czy też język jakim się posługują).


3. Z chwilą gdy użytkownik rejestruje się w serwisie Dwa Serca przyjmuje postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje go w pełni i oświadcza że będzie się do niego stosował.

4. Użytkownik oświadcza, iż regulamin jest dla niego zrozumiały, że nie ma żadnych wątpliwości z nim związanych oraz, iż będzie się zapoznawał z aktualnymi jego wersjami na stronach serwisu Dwa Serca.

5. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi to proszony jest o kontakt z administratorem serwisu pod adresem e-mail: staff@dwa-serca.eu. W sprawach handlowych zapraszamy do kontaktu: rato66@poczta.fm

6. Warunkiem korzystania z serwisu jest pełna akceptacja regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. Nie zaakceptowanie regulaminu serwisu Dwa Serca uniemożliwia rejestrację w serwisie.
 


II. Słownik pojęć

Administrator – osoba zarządzająca serwisem Dwa Serca, odpowiedzialna za kontakt z użytkownikami serwisu oraz osobami lub instytucjami nie będącymi użytkownikami serwisu.
Użytkownik – osoba zarejestrowana z serwie Dwa Serca.
Usługodawca – podmiot prowadzący serwis, którego właścicielem jest firma ???
Konto – miejsce w serwisie w którym użytkownik może modyfikować ustawienia swojego konta, dodawać zdjęcia, opisy oraz inne treści związane ze swoim kontem.
Konto standard – standardowe, darmowe konto w serwisie Dwa Serca dostępne od razu po rejestracji użytkownika w serwisie.
Konto premium – płatne konto które otrzymuje wyróżnienie na liście profili oraz występuje przez standardowymi profilami (bezpłatnymi).
znajduje się przed kontami standard  dodatkowe posiadające wyróżnienie (na liście użytkowników). Konto premium jest aktywne w zależności od wykupionego abonamentu. Po wygaśnięciu abonamentu konto jest przekształcane automatycznie w konto standard. Nie jest obligatoryjne do korzystania z serwisu.
Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.dwaserca.pl. Stanowi on platformę internetową, w skład której wchodzą elementy właściwe serwisu internetowego oraz z usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz użytkowników w myśl ustawy z dnia 18.07.2002 roku mówiącej  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami wymienionymi w jego treści.

 
III.  Warunki korzystania z serwisu Dwa Serca

1. W celu rejestracji w serwisie wymagane jest posiadanie aktywnej skrzynki e-mail, przy pomocy której potwierdzana jest rejestracja konta użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z serwisu oraz akceptuje niniejszy regulamin.


2. Zabronione jest publikowanie w serwisie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym  prawem, prawem miejscowym, a także z postanowieniami niniejszego regulaminu.

W szczególności zabrania się:
- wprowadzania treści w jakikolwiek sposób wpływających negatywnie na wizerunek serwisu,
- wprowadzania treści wprowadzających w błąd innych użytkowników,
- wprowadzania treści naruszające prawa osób trzecich,
- wprowadzania treści powszechnie uważanych za obraźliwe,
- wprowadzania treści o charakterze rasistowskim,
- wprowadzania treści namawiających do przemocy, nienawiści oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
- promocji lub reklamy (w jakikolwiek sposób) innych serwisów internetowych,
- prowadzenia działalności promocyjnej, marketingowej, badawczej bez pisemnej zgody administratora serwisu,
- wysyłania wiadomości zawierających te same treści do wielu użytkowników serwisu (spam, reklamy, listy, łańcuszki itp.),
- wynajmu, dzierżawy, odsprzedaży lub innego handlowego użycia oferowanych przez serwis usług bez pisemnej zgody administratora serwisu,
- podawania hasła do swojego profilu osobom trzecim,
- udostępniania osobom trzecim możliwości korzystania z profilu użytkownika oraz przenoszenia konta na osoby trzecie,
- wysyłania wiadomości zawierających te same treści do wielu użytkowników serwisu (spam, reklamy,
- publikacji zdjęć nie przedstawiających osoby użytkownika do której należy dany profil, w szczególności zdjęć ściągniętych z internetu oraz zdjęć zawierających dane kontaktowe lub reklamy innego portalu, firmy itp.,
- publikacji przez użytkowników serwisu materiałów oraz treści (w tym graficznych, tekstowych, audio) do których nie posiadają oni stosownych licencji oraz zgód,
- umieszczania w serwisie danych które mogłyby umożliwić kontakt z użytkownikiem poza serwisem (tj. adresów zamieszkania, adresów e-mail, telefonów, faxów itp.),
- rejestracji wielu kont.

3. W przypadku gdy użytkownik serwisu Dwa Serca umieści w serwisie pornografię lub mocną erotykę to przyjmuje do wiadomości, iż administrator serwisu powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy w myśl artykułu 202 1KK.

4. Serwis oraz administrator zastrzegają sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości przesłane przez użytkowników zwłaszcza tych zachowujących się w sposób wulgarny lub nieprzestrzegających postanowień regulaminu. Zachowanie takie może prowadzić zablokowania lub usunięcia konta.

5. Administrator serwisu ma prawo do przeglądania i usuwania treści wstawionych przez użytkowników bez podania przyczyny.

6. Na mocy niniejszego regulaminu użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treści umieszczane na swoim profilu oraz przesyłane do innych użytkowników serwisu.

7. Administrator serwisu nie odpowiada za spory powstałe pomiędzy użytkownikami serwisu. Wszelkie spory czy nieporozumienia użytkownicy zobowiązani są rozstrzygać samodzielnie.

8. Na podstawie nieinszego regulaminu użytkownik przyjmuje do wiadomości iż ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność cywilną oraz karną za podejmowane przez siebie działania.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje powstałe w wyniku sytuacji oraz wydarzeń wynikłych w związku z kontaktem użytkowników pomiędzy sobą oraz ich działaniami zarówno w internecie jak i w świecie rzeczywistym.

10. Serwis DwaSerca nie jest odpowiedzialny za:
- zachowanie użytkowników serwisu,
- błędy, przerwy, wady oraz problemy z dostępem do serwisu DwaSerca,
- problemy związane z infrastrukturą teleinformatyczną użytkownika,
- za treści umieszczone przez naszych użytkowników.

11. Serwis Dwa Serca nie bierze odpowiedzialność za fizyczne lub psychiczne cierpienia, które może być związane z uczestnictwem w serwisie. Nie gwarantuje także że w serwisie użytkownik spotka miłość swojego życia.

12. Administrator może w szczególnych przypadkach odmówić rejestracji konta użytkownikowi bez podania przyczyny.

13. Administrator ma prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego konserwacji lub ulepszenia.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez użytkowników serwisu.

15. Administrator może usunąć konto użytkownika w przypadku, kiedy ten nie logował się na nie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Opłacone abonamenty w takim przypadku nie będą zwracane.

16. Wpłacone środki za abonament w portalu nie podlegają zwrotowi.IV. Płatności

1. Serwis Dwa Serca zastrzega sobie prawdo do zmiany opłat za abonamenty do konta premium w każdej chwili. Aktualne ceny za abonamenty do konta premium znajdują się w panelu użytkownika. Abonament premium nie jest obligatoryjny do korzystania z serwisu. Po wykupieniu abonamentu premium użytkownik otrzymuje wyróżnienie na liście profili oraz jego profil występuje przez standardowymi profilami (bezpłatnymi).

2. Czynności dokonywane w ramach płatności nie mają charakteru czynności bankowych.

3. Nie ma możliwości dokonywania opłat za konto premium w imieniu innego użytkownika serwisu.

4. Serwis Dwa Serca obsługuje płatności poprzez portal dotpay.pl

5. Użytkownik serwisu Dwa Serca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług związanych z członkostwem w serwisie w chwili złożenia zamówienia na abonament. W związku z powyższym użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia.V. Reklamacje

1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni roboczych.

2. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.  


VII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie 01.05.2015.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.